4. İstanbul Tasarım Bienali’nin Katılımcıları Açıklandı

Jan Boelen’ın küratörlüğünde düzenlenen, Vera Sacchetti’nin yardımcı küratör, Nadine Botha’nın asistan küratör olarak görev aldığı 4. İstanbul Tasarım Bienali’nin katılımcıları açıklandı.

Jan Boelen’in küratörlüğünü üstlendiği Okullar Okulu temalı 4. İstanbul Tasarım Bienali’nin katılımcıları ve mekanlarına dair ayrıntılar belli olmaya başladı. Tasarım Bienali, Okullar Okulu teması ile, eğitimin ve özellikle tasarım eğitiminin, yapay zeka vb. gelişmelerin gündeme oturduğu bu çağda nasıl evirileceği ve çağa adapte olacağını soruyor.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın organize ettiği, VitrA sponsorluğunda düzenlenen bienal 6 hafta sürecek (22 Eylül-4 Kasım) ve 6 mekana yayılacak.

Mekanlar:

Altı hafta boyunca birçok projeye ve etkinliğe ev sahipliği yapacak 4. İstanbul Tasarım Bienali, Beyoğlu’nda altı mekâna yayılacak. Her bir mekân, Okullar Okulu başlığı altında birleşen altı okulundan birine odaklanacak.

Akbank Sanat’ta görülebilecek Bozum Okulu (Unmaking School), insanoğlunun durdurulamayan yaratıcılık içgüdüsünün üretimden iş dünyasına ve kentleşmeye uzanan bir yelpazede dünya dengelerini nasıl şekillendirdiğini inceliyor. Bozum Okulu’ndaki proje ve etkinlikler, eski ve yeni haritalandırma tekniklerinin yanı sıra mekâna özgü üretim biçimlerini sorguya açıyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat’ta yer alacak Akışlar Okulu (Currents School), ziyaretçileri yeni teknoloji ve sistemleri besleyen, bilgi ve para hareketliliklerini de içine alan farklı dijital ve analog akışları, ağları ve bunların arasındaki hiyerarşiyi tartışmaya davet ediyor. Akışlar Okulu, dijitalleşme, blockchain, merkezsizleşme ve güvensizlik gibi kavramlar etrafında bir anlatı kuruyor.

Pera Müzesi’nde yer alacak Ölçekler Okulu (Scales School), ilk bakışta toplumsal uzlaşmaya dayalı gibi görünen sosyal, ekonomik ve entelektüel sınıflandırmaların, ölçümlerin, kurumsallaşmış norm, standart ve değerlerin değişkenliğini araştırıyor. Ölçekler Okulu, kent mekânlarının öğrenmeye etkisini, eski ve yeni veri üretim teknolojilerinden faydalanarak görünür hâle getirmeyi amaçlıyor.

Arter’de yer alacak Dünya Okulu (Earth School), insanlar ve gezegen arasındaki ilişkinin yeniden tanımlandığı günümüzde doğallık, felaket ve evrim gibi kavramların nasıl değişebileceğini sorguluyor. Dünya Okulu, hayatta kalma ve göç gibi olgulara, doğal felaketlerin ardından yaşanan ani çevresel dönüşümlere ve bu felaketlerin yeni kimlik ve topluluk oluşumlarını nasıl tetiklediğine bakıyor.

SALT Galata’da yer alacak Zaman Okulu (Time School), ziyaretçileri hiper hız, derin zaman, zamanın genişlemesi gibi kavramlar arasında bir yolculuğa çıkarıyor. Zaman Okulu, birbiriyle çatışan geçmiş kurgularından spekülatif gelecek inşalarına giden bir çizgide muhtelif zaman algılarının izini sürüyor.

Studio-X Istanbul’da yer alacak Sindirim Okulu (Digestion School), metabolik sistemler, tüketim alışkanlıkları, kültürel âdetler ve gıda altyapısı gibi konulardan yola çıkarak hayat boyu öğrenmenin nasıl mümkün olabileceğini araştırıyor. Sindirim Okulu, yemek kültürü ve geleneklerini, gıda tedarik zincirindeki farklı aktörler arasındaki ilişkileri ve çevresel etkileri merkezine alıyor.

Bienal Katılımcıları:

4. Tasarım Bienali eski ve yeni bilgiyi, akademik ve amatör olanı, profesyonel ve kişiseli, Türkiye’de ve yurtdışında jenerasyonlar üstü ve disiplinler ötesi çalışan katılımcıları bir araya getiriyor.

Tasarım Bienali’ne katılacak 100’e yakın katılımcı şöyle:

[AI]stanbul (TR/US)
AATB (CH/FR)
Åbäke (FR/UK)
Bakudapan (ID)
Kerim Bayer (TR)
Cihad Caner (TR/NL)
Ali Murat Cengiz (TR/NL)
Taeyoon Choi (US/KR)
Commonplace Studio (NL)
Jesse Howard (US/NL)
Tim Knapen (BE)
Danilo Correale (IT, US)
Amandine David (FR)
Teis De Greve (BE)
Derya Irkdaş Doğu (TR)
Eat Art Collective (NL)
Ecole Mondiale (BE)
FABB (TR)
Studio Folder (IT)
Avşar Gürpınar and Cansu Cürgen (TR)
Mark Henning (NL/ZA)
Nur Horsanalı (TR/FI)
Ils Huygens (BE)
Navine G. Khan-Dossos (UK/GR)
Roosje Klap (NL)
Land+Civilization Compositions (TR/NL)
Pedro Neves Marques (PT/US)
Margarida Nunes da Silva Mendes (PT)
Alexandra Midal (FR)
Carlos Monleón (ES/UK)
Gökhan Mura (TR)
Martina Muzi (IT)
Nelly Ben Hayoun Studios (FR)
New South (FR)
Camilo Oliveira (BR/IT)
Thomas Pausz (FR/IS)
Ana Peñalba (ES)
Juliette Pepin (FR)
Charlotte Maeva Perret (UK)
Radioee.net (AR/USA/NL)
Emelie Röndahl (SE)
Helga Schmid (DE)
Judith Seng (DE/SE)
SO? (TR)
Studio Legrand Jäger (UK/DE)
Studio Makkink & Bey (NL)
SulSolSal (NL/ZA/BR)
Jenna Sutela (FI/DE)
Ali Taptık and Okay Karadayılar (TR)
Jennifer Teets and Lorenzo Cirrincione (US/FR)
Unfold (BE)
Ottonie Von Roeder (DE)
Henriëtte Waal and Studio Klarenbeek & Dros (NL)
Mark Wasiuta (US)
Lukas Wegwerth (DE)
Pınar Yoldaş (TR/US)
Peter Zin (NL/PT)

Kapak Görsel: Nur Horsanalı, Halletmek

||||| 0 ! |||||

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*