ARTNEXT Istanbul’da Vahşi Batı WILD WEST Baysan Yüksel Solo

“Vahşi Batı / WILD WEST: Baysan Yüksel Solo” adını sinemanın bir türü olan Western’den alır. Western sineması, Amerika’nın keşfinden sonra oraya yerleşen ve göç eden toplulukların, henüz ulaşılmamış bir sınır bulmak amacıyla doğudan batıya doğru ilerleyişlerinin öyküsünü, karakterlerin kişisel öyküleriyle birleştirerek anlatır.

ARTNEXT Istanbul, 14 Şubat’ta beşinci sergisi “Vahşi Batı / WILD WEST” ile Baysan Yüksel’in eserlerini çağdaş sanat izleyicisi ile buluşturuyor.

Ulaşılmamış sınır kavramı coğrafi bir terim olarak ilk defa 15. yüzyıl Fransa’sında ülkeler arasındaki sınır çizgilerini betimlemek amacıyla kullanılmıştır. 17. yüzyılda Avrupa’dan Amerika’ya yaşanan göçler, Avrupalılara yeni ve geniş topraklar sunmuştur. Frederick Jackson Turner’ın teorisine göre bu durum kişilere, limitsiz imkânlara kavuşacaklarına dair bir inanç ve umut vermiştir. Ancak vaat edilen bu umut beraberinde, aşırı iyimserlik, gelecek odaklı yaşam ve doğal kaynakların boş yere tüketilmesi gibi sonuçları da getirmiştir. Roosevelt’e göre bu sınır arayışı Amerikan kimliğini oluşturmuştur. Turner’a göreyse Amerikan kimliği bu şekilde, yerleşik medeniyetle vahşet arasındaki noktada kalmak zorunda bırakılmıştır. Tüm coğrafi sınırlar bitip Amerika Birleşik Devletleri kurulduktan sonra da coğrafi anlamdaki ulaşılmamış sınır arayışları devam etmiş ve Kennedy yeni sınırın uzay olduğunu bile açıklamıştır. Milton Stanley Livingston ise coğrafi sınır arayışının insan beynindeki sınırın yanında hiç kaldığını, asıl keşfedilmesi ve aşılması gereken sınırların orada olduğunu savunmuştur.

“Vahşi Batı / WILD WEST”, bir kişisel sınır arayışının kısaöyküsüdür. Sanatçı sergide yer alan işlerinde Western sinemasındaki gibi bu sınır arayışının etrafında gelişen olay örgülerini, duygu, düşünce ve birikimlerini anlatır. Bunu sinemadan farklı olarak hareketsiz karelerde, tuval yüzeylerinde yapar.

Baysan Yüksel bu ikinci kişisel sergisinde kişisel sınırların keşfi yolculuğuna izleyiciyi de dahil ediyor. Ağırlıklı olarak akrilik boyama tekniğinin kullanıldığı tuvallerinde ve enstalasyonlarında, tıpkı Amerika’nın kuruluşu sürecinde o coğrafyada yaşamış insanlar gibi “Medeniyet ve Vahşet” arasında gidip gelen duygularını yapıtlarına aksettiriyor!

Sanatçı serginin açılış gününde “Playgirl Mansion / Playgirl Malikanesi” isimli enstalasyonunu canlı bir Performans ile oluşturmaya başlayacak. Tuval üzerinde görselleştirdiği konuyu üç boyutlu malzemeler ile de uygulayacak. Sanatçının performansı serginin açılışından itibaren bir hafta süreyle galeride devam edecek. Canlı performans açılıştan itibaren her gün 14:00- 19:00 saatleri arasında ARTNEXT Istanbul’da izlenebilir.

Bireysel olarak bakıldığında, bu henüz ulaşılmamış sınır arayışı, doğduğumuz andan itibaren hem coğrafi / fiziksel, hem de beynimizdeki ve algılarımızdaki sınırlar anlamında başlar. Tıpkı Roosevelt’in düşüncesindeki sınır arayışının Amerikan kimliğini oluşturması gibi, bu sınırların keşfi ile kişi kendi kimliğini bütünler ve oluşturur ya da bütünlemeye ve oluşturmaya çalışır. Bu durumda, kişinin karşılaştığı ve tepki vermek zorunda bırakıldığı tüm dış etmenler kişiyi medeniyetle vahşet arasındaki bir noktada bırakabilir.

ARTNEXT Istanbul tarafından düzenlenen “VAHŞİ BATI / WILD WEST: BAYSAN YÜKSEL SOLO” sergisinin açılış kokteyli 14.02.2013 tarihinde 18:00-21:30 saatleri arasında gerçekleşecektir. Sergi 09.03.2013 tarihine kadar ARTNEXT Istanbul Çağdaş Sanat Alanı’nda görülebilir.

Baysan_Yuksel_Ucurumun_Isigi

||||| 0 ! |||||

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*