EAA Mimarlık’tan “Sinpaş Eco Şehir” ve “Izmir Fuar Merkezi”

EAA-Emre Arolat Architects,“Sinpaş Eco Town” ve“İzmir Fuar Merkezi” projeleriyle“Green Good Design Awards 2011”de ikiödüle birden layık görüldü.

European Center for ArchitectureveChicago Athenaeum tarafından bu yılüçüncü kez organize edilenGreen Good Design Awards, daha yaşanılabilir birçevre için sürdürülebilir tasarımınönemine tüm dünyanın dikkatiniçekmeyi ve bu duyarlılıkla mimarlık, peyzaj mimarlığı, kentsel planlama, endüstriürünleri tasarımı ve grafik tasarım alanlarında yaratılmış projeleriödüllendirmeyi amaçlıyor.

European Center’ın Uluslararası Danışmanlık Komitesiüyeleri ile tasarımın farklı sektörlerindenönde gelen isimlerden oluşan yarışma jürisi, dünyanın 27 farklıülkesinden gerçekleştirilen binlerce katılım arasından seçtiği 120 projeyi‘Yeşil TasarımınÜstünÖrnekleri’ olaraködülendirdi.Green Good Design Awards tarafındanödüllendirilen tüm sürdürülebilir projeler Yunanistan’dakiContemporary Space Athens’te açılacak sergide izleyicilerle buluşacak. Sergi 2012 yılı boyunca Avrupa kentlerindekiönemli mimarlık ve tasarım merkezlerini dolaşarak geniş kitlelerle buluşacak.EAA– Emre Arolat Architects’in İzmir’de tasarladığı İzmir Fuar Kompleksi’ nde İzmir’in topografik, doğal ve iklimsel koşullarını güçlü bir mimari yaklaşım ile sergilemek, bölgenin natürel ve hacimsel nitelikleriniön planaçıkartmak hedef iyle yapıların eko-çatılar altında toplanması yapınınGreen Good Design Awards jürisinin dikkatiniçeken enönemli niteliklerinden biriydi.

EAA’nın İstanbul, Halkalı bölgesinde planladığı ve ağırlıklı olarak ekolojik sürdürülebilirlik yönelimleriniöneçıkartarak mimari kurgunun parçası haline getiren bir tasarımın hedeflendiği“Sinpaş Eco Town” projesi ise yeşil alanın maksimizasyonu, uygun yoğunluklar ile sosyal altyapının geliştirilmesi, habitatın korunması ve yok olan niteliklerin geri kazanımı, kentsel ısı adalarının oluşumununönlenmesi, gölgelendirilmiş alan ve yeşilçatı kullanımının arttırılması, otopark alanlarının olabildiğince yeşilçatıörtüsü altındaçözülmesi, bina kabuklarının, ısıtma-havalandırma sistemleri ile enerji kullanımı yüksek diğer sistemlerin minimum enerji tüketecek şekilde artiküle edilmesi, soğutma sistemi kullanımının pasif tasarım kazanımlarıyla olabildiğince azaltılması ve peyzaj alanlarında şebeke suyu yerine arıtılmış su kullanımına ağırlık verilmesi gibi temel kriterlerle biçimlendi.

||||| 0 ! |||||

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*