EĞİTİM ŞART!

Ama neyin eğitimi? Hangi yaşta? Nerede? Ne kadar bilinçli? Neyin peşinde? Ve nereye kadar?

Neyle eğitildik? Aklımızda ne kaldı? Neyin faydası vardı?

Ne kadar da uzun sürdü değil mi? Hala da sürüyor!Çünkü ne zamanı var eğitimin, ne de yaşı?

Yeter kiöğrendiğimizin bir manası olsun hayatta! Onca yıl maruz kaldığımız manasız eğitimlere inat, okumaya veöğrenmeye devam sabırla…

Üzerinde yaşadığımız ve yaşamak için başka alternatifi olmayan dünyamızın ne kadar farkındayız?

Çocukken“Hayat Bilgisi” dersinde bir harita ya da küreüzerinde ilk defa tanıştığımız Dünya, 2/3’ü sularla kaplı ve güneş sistemi içinde insan yaşamına müsait tek gezegen!

Belki dünyanın 4 milyar yıldan fazla bir süredir var olduğunu hatırlamak biraz güç ancak dünyaüzerindeki doğal kaynakların son yüzyıldaki hızla hiçbir zaman tüketilmediğinin, bu tüketimin neden olduğu doğal felaketlerin ve dünyanın sonu senaryolarının en korkuncu nükleer felaketlerin bilincine varmak o kadar da zor olmamalı..

Özellikle rakamlarla konuşmayı ve rakamlara güvenmeyi sevenler için WORLDOMETERS adında bir internet sitesi keşfettim. Dünya nüfusu, ekonomisi, telekomünikasyon, sosyal medya,çevre, gıda, su, enerji ve sağlık konularında gerçek zamanlı istatistiklere göz atmanızı tavsiye ederim.

Yaşadığımız gezegenin gidişatıyla yüzleşmek ve sürekli artan ya da azalan rakamlar biraz sinir bozucu olsa da maalesef gerçek!

Her an yok olmaya devam eden ormanlık alanlar, dünyada kalan fosil enerji stokları, giderek ciddi boyutlara ulaşan karbon salım miktarları..

Gıda ve sağlıklı içme suyuna ulaşabilme oranları ve buna bağlı hastalık veölümlerin hayret veren istatistikleri…

Rakamlaraözellikle girmiyorum, herkes bakıp görsün ve birazcık düşünsün diye..

Yine bu sitedenöğrendiğim kadarıyla 192ülke dünyaüzerindeki en büyük kuruluş olan Birleşmiş Milletlere üye!

EgiTiM-sART-3

Birleşmiş Milletler en açık tanımıyla”adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği uluslararasında tümülkelere sağlamayı amaç edinmiş küresel bir kuruluş”

Günümüzde halen,çocuk gelişimi ve sağlığı,çevre koruma, insan hakları, yoksullukla mücadele ve ekonomik kalkınma, tarımsal kalkınma, eğitim, kadın hakları, doğal afet yardımı, atom enerjisinin barışcıl amaçlar için kullanılması ve iş ve işçi hakları gibi pekçok alandaçalışmalarını sürdürüyor.

Bu hafta,Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının sunumları ve sürdürülebilirlik konusunda düzenlediği eğitim ve konferanslarlaülkemizdeöncülük yapanOdak Danışmanlık’ın organizasyonuyla BoğaziçiÜniversitesinde düzenlenen Sürdürülebilirlik Akademisi’ne katıldım. Herkese açık olan bu eğitimlerin devam edeceğini ve konuyla ilgili herkesin katılması gerektiğiniözellikle belirtmek isterim.

Akademi’de sürdürülebilir kalkınma;düşük karbon ekonomisi, yeşil büyüme, yeşil işler, eko verimlilik, biyoçeşitlilik veiklim değişikliği stratejileri doğrultusunda anlatıldı ve tartışıldı. İlginin oldukça fazla olduğunu görmek sevindiriciydi.

Şimdiden 20 Nisan’daki“Ürünlerin Sürdürülebilirliği” başlıklı akademi programını sabırsızlıkla bekliyorum.

Neöğrendin derseniz, en kısaözetle, bir kez daha farkındalığın ve bireysel davranış biçimlerinin ne kadarönemli olduğunu, bilinçlenme ve bilinçlendirmeyle sosyal sorumluluğun hayati değer taşıdığını diyebilirim. Teknik detaylar için internetin gücü ve yazıdaki linkler emrinize amade..

||||| 0 ! |||||

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*