GLOBAL TOOLS 1973-1975: Bir Tasarım Ekolojisine Doğru

1973’te İtalya’da, Radikal Mimarlık hareketi öncüleri tarafından geliştirilen multidisipliner ve deneysel nitelikteki tasarım eğitim programı
Global Tools’un ortamına dair bir sergi, atölye ve tartışma programı
SALT Beyoğlu’nda.

GLOBAL TOOLS
1973-1975: Bir Tasarım Ekolojisine Doğru
11-23 Mart
SALT Beyoğlu, Forum

Multidisipliner ve deneysel nitelikteki tasarım eğitimi programı Global Tools, 1973’te İtalya’da, aralarında Ettore Sottsass Jr. ve Andrea Branzi’nin de bulunduğu Radikal Mimarlık hareketi üyeleri tarafından geliştirildi. Öncelikle Floransa, Milano ve Napoli’de yaygın laboratuvarlar olarak tasarlandı ve medyanın (özellikle de Casabella dergisinin) desteğiyle “doğal malzemelerin özgün niteliklerinin araştırılması ve bunların kullanımı”nı teşvik etti. Program, İtalyan endüstrisi ile alternatif bir ilişki kurmayı hedefliyordu.

Global Tools, 1970’lerin başlarında, operaist teorilerin hâkim olduğu entelektüel çevre ile “Anni di piombo” [Kurşun Yılları] olarak bilinen, terörizme dayalı eleştirel politik hareket arasında bocalayan İtalya’nın karmaşık sosyo-politik ve kültürel ortamında oluşturulmuştu. Bu laboratuvar sisteminin temelindeki fikir, Radikal Mimarlık’ın en ütopik ve uzlaşmaz fikirlerini tasarımcı ve eğitimci Victor Papanek ile Stewart Brand’ın Whole Earth Catalogue [Bütün Dünya Kataloğu] yayını tarafından öne sürülen alternatif yaşam çözümleriyle birleştirmekti. Bu doğrultuda, gelecek küreselleşme çağı için işlevsel yeni “araçlar” bulunması amaçlanıyordu. Global Tools girişimcileri, bireysel yaratıcılığı, kendini ifade özelliğinden mahrum bırakan kültürel üstyapılardan bağımsızlaştırma hedefiyle kurumsal çerçevenin dışında bir araştırma ve eğitim programı tasarladı.

GLOBAL TOOLS 1973-1975: Bir Tasarım Ekolojisine Doğru, Silvia Franceschini ve Valerio Borgonuovo tarafından SALT için hazırlandı. Global Tools’un faaliyet döneminde tartışılan ana meselelere odaklı orijinal doküman ve materyallerin sergileneceği program kapsamında, aynı konular bağlamında uluslararası bir sempozyum ve bir dizi atölye gerçekleştirilecek. Program, eğitim, ekoloji, endüstri, hayatta kalmacılık, marjinallik, iletişim, beden, başarısızlık, toplum, teori, yapı, teknoloji, el yapımı ürün ve geleceğin arkeolojisi çevresindeki fikirler gibi konuları yeniden tartışmaya açacak.

Silvia Franceschini Milano ve Moskova’da güncel sanat ve tasarım alanlarında araştırmalar yürütüyor; serbest küratörlük ve yazarlık yapıyor.
Valerio Borgonuovo Bologna’da yaşayan bir sanat tarihçisi. Serbest araştırmacı, küratör ve “Regione Emilia Romagna – Assessorato Politiche per la Salute” kültür mirası konusunda danışman olarak çalışıyor.

Silvia Franceschini ve Valerio Borgonuovo, Global Tools hakkında ilk kapsamlı yayın üzerine çalışmalarını sürdürüyorlar.

Program
Gösterim: DROP CITY (2012)
11 Mart 19.00
SALT Beyoğlu, Açık Sinema
Joan Grossman
82 dakika
İngilizce; Türkçe altyazılı

GLOBAL TOOLS Atölyeler
SALT Beyoğlu

13 Mart, 19.00
Atölye tanıtımı: Valerio Borgonuovo, Silvia Franceschini, Alessandro Mason, Paolo Patelli ve Herkes İçin Mimarlık

14 Mart, 10.00-19.00
Herkes İçin Mimarlık “Hayatta Kalma”
Paolo Patelli “İletişim”
Allessandro Mason “Konstrüksiyon”

Herkes İçin Mimarlık’ın yürüttüğü atölye dışındaki programların dili İngilizce’dir. Atölye katılımı için form doldurularak başvuru yapılması gerekmektedir.

GLOBAL TOOLS Sempozyum
SALT Beyoğlu, Forum
15 Mart, 14.00 – 18.00

Global Tools deneyimini, günümüz koşullarında farklı disiplinlerin gözünden değerlendirmek için bir tartışma

14.00 “Global Tools’a giriş” Silvia Franceschini ve Valerio Borgonuovo
14.30 “Nesneden Hayatta Kalmaya” Lapo Binazzi
15.00 “İşin feshinden yaratıcı endüstrilere” Maurizio Lazzarato
15.30 “Bir araç olarak beden” Franco Raggi
16.00 Çay molası
16.30 “The Silent University” Ahmet Öğüt
17.00 “The Eternal Internet Brotherhood (Ölümsüz İnternet Kardeşliği)” Angelo Plessas
17.30 Açık tartışma

Program dili İngilizce’dir; İngilizce’den Türkçe’ye simultane çeviri yapılacaktır. Katılım ücretsizdir.

||||| 0 ! |||||

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*