Mar Mimarlık LTD’den Capital Hill konutu

Mar Mimarlık LTD, bizlere yeni ve sıradışı konsept projeleri olan Capital Hill konutunun detaylı bir tanıtımını ve imajlarını gönderdi.

Capital Hill konutu, belki de tüm zamanların en ilginç ev projesidir. Konut projeleri konusundaki algılarımızı ters yüz eden mimari konsepti ile her türlü övgüyü hak eden bir projedir. Bizim ofisimiz içinde gerçek bir dönüm noktasıdır.

Capital Hill maceramız, Rusya’da uzun yıllar birlikte proje yaptığımız, tüm dünyada iyi bilinen Türk müteahhit firmalarından birinin ricası üzerine başladı. Toplam 2650 m2’lik bir proje, nasıl olsa yapılır, müşterimizin ricasını kırmayalım, diyerek başladığımız iş, üç yıldan fazla sürdü. Projelendirme süreci bittiğinde, hem biz, hem de bizimle birlikte çalışan mühendis arkadaşlarımız eşsiz deneyimlere sahip olmuşlardı.

Zaha Hadid tarafından konsept projeleri hazırlanan binanın, uygulama projelerini çizmek üzereçalışmaya başladığımızda takvimler 2006 yılını gösteriyordu. O güne dek, alıştığımız şekilde konsept ve uygulama projelerini bir arada götürdüğümüz projelendirme süreci, Capital Hill konutu ile ikiye bölünmüş oldu. Bu tarz bir yaklaşımı ilk kez 1998 yılının Kasım ayı’nda Fransa’ya yaptığımız bir gezide görmüştük. Bir inşaatın tabelasında konsept mimarının ve realizasyon, yani uygulama mimarının adları ayrı ayrı yazılmıştı. O günlerde Türkiye’de böyle bir çalışmanınörneği yoktu ve doğrusu sadece sekiz yıl sonra, böyle bir çalışma biçiminin öncüleri olacağımız da, o tabelayı gördüğümüzde aklımıza gelmemişti.

Capital Hill, 2650 m2 toplam alanı ile, hem bizler, hem de şantiyede uygulamayı yürütecek ekipler için küçük bir projeydi. Ancak, alışılmışın dışındaki geometrisi, hem projelendirme sürecini, hem de imalatı zorladı. Emsallerinden çok daha fazla emeğe ve zamana mal oldu. Ama bunun yanında, proje için çalışan herkes, geometrinin zorladığı inşai problemleri çözebilmek için konularına ait yeni çözüm yolları üretmek zorunda kaldılar. Bu zorunluluk hepimizi mesleki olarak başladığımızdan daha ileri noktalara taşıdı.

Capital Hill projesinin çıkış noktası, içinde inşaa edilen sık ormanlardır. Evin bir numaraları amacı, yüksekliği 10 metreyi geçen bu ulu ağaçlar arasında manzara görebilmektir. Bu yüzden yatak odaları kule şeklinde yükselen kısımda ele alınmıştır. Ev sahipleri yatak odası katınaçıktıkları zaman, ağaçların üzerinden enfes bir ağaç gölünü seyreder hale gelir. Toprağa oturan kütle, yaşam alanları, çocuk odaları, servis ve personel alanları ile garajı barındırır. İlginç bir detay aktarmak isterim. Kapalı havuzun olduğu bölüm, istenildiği zaman havuzun üzerinin motorize bir deckle kapatılması ile, parti alanına dönüşmektedir.

Ev, tasarımının doğası gereği, organik bir forma sahiptir. Dolayısı ile hiçbir açısı doksan derece değildir. İçinde birçok teknoklojik yenilik barındıran, aynı zamanda süper konforlu olması beklenen bu ev, bizim açımızdan mimari ile uyumlu bir şekilde çözülmesi gereken pek çok teknik problem anlamına gelir.

Rusya’da yapılan projelerde, ısı farkları, projenin tüm kurgusunu etkileyen önemli bir faktördür. Ülkemizde bilinmeyen ve tanınmayan pek çok mimari önlem, Rus coğrafyasında inşaa edilen binaların ayrılmaz bir parçasıdır. Söz konusu konut, ilginç mimari kabuğunun altında, bu tarz önlemlerden bir yığını barındırmaktadır. Ancak bu binanın şüphesiz en can alıcı problemi, ısıtılma ve havalandırma problemidir.

Binanın bulunduğu noktada, kış aylarında iş-dış ortam sıcaklığı farkı ortalama kırk derecedir. Dışarısı eksi (-)20, içerisi artı (+)20 kabul edilse, bu farkın minumumu ifade ettiği anlaşılır. Kış mevsiminin soğuk günlerinde fark 60 dereceye kadar çıkabilir. Binanın organik formuna paralel olarak, cam doğrama yüzeyleri de aynı şekilde çift eğimli, parabolik bir geometri sergilemektedirler. Böyle bir geometri içinde, camlardaki yoğuşma problemini çözmek, hiçbir ölü nokta kalmadan, tüm evi ısıtmak ve havalandırmak ve bunun için gereken teknik donanımı, mimariyi bozmadan binanın içine yerleştirmek, neredeyse ders olarak okutulacak pek çok inceliği içinde barındıran bir projelendirme sürecidir.

Capital Hill projesi ile ilgili ilkçalışmalarımız ortaya çıkmaya başladıktan kısa bir süre sonra, konsepti iddialı projelerin uygulama projelerini hazırlamamız yönünde iş teklifleri almaya başladık. O günden itibaren, bu güne dek SOM, HOK, RAMSA, HBA gibi dünya ölçeğinde büyük mimari gruplar ile çalışmaya başladık. Bu çalışmalara halen de devam ediyoruz.

Capital Hill projesini tamamladıktan sonra, mimarlık mesleğinin kendi içinde mimarlık ve iç mimarlık olarak ayrılmasından sonra ikinci bir defa daha branşlaşacağına olan inancımız arttı. Okulda öğrenciyken, hocalarımız mimari-iç mimari şeklinde bir bölünmeyi kabul etmezlerdi. Mimarın projesini yaptığı binasının kabuğu, mekansal organizasyonu ve dekorasyonu ile bir bütün halinde ilgilenmesi gerektiğini savunurlardı. Oysa geçen yirmibeş yılın ardından, artık mimari, iç mimari bölümlenmesi hepimize son derece doğal geliyor. Hatta iç mimarlar, mimarinin renkli yüzü, halka dönük tarafı olarak, biz mimarlardan daha yüksek bir popülerliğe sahipler. Yakın bir zamanda, konsept mimarı ve uygulama mimarı ayrımının da olması gereken bir kabul haline geleceğini düşünüyoruz. Binaların, teknolojik imkanların artması ile birlikte, alanlarının büyümesinin, fonksiyonlarının karmaşıklaşmasının, sadece tek bir mimarın hakim olabileceğinden daha karmaşık organizmalar haline gelmesinin bunda etkili olduğunu ve ileride bu etkinin daha da artacağını görüyoruz.

Mimarlık bildiğiniz gibi, içinde bilim ve tekniği barındıran bir sanat dalıdır. Yakın zamanda tıp bilimi gibi, branşlara ayrılarak yürüyen bilimsel bir sanat dalı haline geleceğini düşünüyoruz. Bugüne kadar literatürden izlediğimiz kadarı ile, teknik çözümlerde devrim yaratan mimarların, form alanında, form alanında devrim yaratan mimarlarında teknik çözümler konusunda birbirlerinin ayak izlerini takip ettiklerini görüyoruz. Günümüzde, uygulama ve konsept mimarlığının birbirinden ayrılması, aslında var olan bir sınıflandırmanın tescil edilmesi anlamına gelecek ve mimarinin hem form, hem formu gerçekleştirecek inşai teknikler anlamında, eskiye oranla kat be kat hızlı ilerlemesine katkı sağlayacaktır.

||||| 0 ! |||||

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*