Meriç Algün Ringborg Görünürdeki Yazar

12 Eylül – 2 Kasım, 2013

NON, Meriç Algün Ringborg’un galerideki ilk solo sergisini yepyeni mekanında gururla sunar. Görünürdeki Yazar adlı serginin referans noktası Oxford İngilizce Sözlük ve içinde yer alan örnek cümlelerdir. Mesela, ‘dağınık’ kelimesi: dağınık bilgi parçalarını bir araya getirmek ile; ‘şekilde’ kelimesi ise: cümlelerin bir anlatı oluşturacak şekilde birbirine bağlanması ile örneklendirilir. Algün Ringborg bu sergi için her biri temelinde kısıtlar dahilinde üretimi ve yaratmayı sorgulayan bir dizi yeni çalışma ortaya koyuyor. Bu işler hali hazırda yazılmış satırların aralarından bir anlam çıkarma ihtimaline göz atarken, aynı zamanda bunun nasıl bir anlam olabileceğini de inceliyor.

Serginin tamamı sözlükte bulunmuş, bir takım talimatlar içeren ve yol gösterici niteliği taşıyan cümleler üzerinden kurulmuştur. Aralarında bir sesli anlatı, iki video ve bir roman taslağı bulunan işlerin hepsi aynı metodoloji ile hazırlanarak yazma/yazar fikrini karakterize etmektedir.

Üstmetin isimli on üç dakikalık sesli anlatı yazma eylemine ve sanatsal üretime dair örnek cümlelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş bir çalışma. Aynı zamanda hem cümlelerin anlamlarından hem de satır aralarından beslenirken kendi kendine gönderme yapan görünüşteki yazar bu anlatıda, hikâyeyi dolambaçlı yollara sokuyor, ittiriyor ve çekiyor, ve nihayetinde de kendi kendine doluyor. Bu çalışmayla tüm sergi alanı aslında hiçbir şey yazmadığı halde sürekli yazma çabasından ve olası sanatsal tutkularından bahseden yazarın sesiyle çevriliyor.

Sergideki bir başka eser ise anlamsız görevler yapan bir çift ele odaklanmış iki sessiz video. Videoların birinde eller arka arkaya dekoratif bir düğümü bağlayıp çözerken, diğerinde bir kalem döndürüyor. Burada sorgulanan, bariz bir amaç olmadan, sonsuza dek bir şey yapmak. Kullanılan düğümün ismi Ebediyet Düğümü, kalemle yapılan hareket ise Sonsuzluk Hilesi olarak bilinir. Dekoratif bir düğümün düğüm olarak bir işlevi olmadığından ve kalemle oynamak ise ancak yazma edimleri arasında gerçekleştirilebilecek bir eylem olduğundan her iki iş de bir amaçsızlık algısını açığa çıkarıyor.

Bir Kurgu İşi (Taslak) başlıklı iş ise yine aynı metodolojiyi kullanarak cümleleri bir araya getirip anlamlı bir yazıya dönüştürmeye çabalıyor. Sıradan bir aşk, korku ve dedektif romanı çizgisini izleyen bu hikaye, ilişkileri zamanla dram, sadakatsizlik ve cinayete doğru ilerleyen Mark, Maria ve Peter adlı karakterleri takip ediyor. Kısıtlı yazım tekniği kullanımı burada koşulların ve öznel inşanın yön verdiği bir hikâye ortaya çıkarırken; zaman zaman bunun kısıt olmadan yazılmış bir hikâye olduğu da sanılabiliyor.

Meriç Algün Ringborg (d.1983, İstanbul) Stokholm, İsveç’de yaşıyor ve çalışıyor. Algün Ringborg lisans eğitimini 2007 yılında Sabancı Üniversitesi’nin Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise 2012 yılında Stockholm’deki Kraliyet Akademisi’nin güzel sanatlar programında tamamladı. Sanatçının çalışmaları basılı malzeme, fotoğraf, ses ve yerleştirmeyi kapsayan geniş bir yelpazeye yayılmakta ve temel olarak uyruk, sınırlar, dil, bürokrasi ve ev temaları üzerinde odaklanmaktadır. Seçilmiş sergi mekanları arasında Contemporary Art Gallery, Vancouver (2013); Kunstverein Hannover (2013); Marabouparken, Stockholm (2013); MoCA, Detroit (2013); MAK, Viyana (2013); CCA Wattis Institute, San Francisco (2012); Malmö Konsthall (2012) ve 12.İstanbul Bienali (2011) bulunmaktadır. Solo sunumları arasında “A Work of Fiction’, Galerie Nordenhake, Stockholm (2013); “The Library of Unborrowed Books”, Art in General, New York (2013); “A Hook or a Tail”, Frutta, Roma (2013); “Line No.2 (Holy Bible)”, Witte de With, Roterdam (2012) ve “Becoming European”, Meessen De Clerq, Brüksel (2012) yer alıyor.

www.mericalgunringborg.com

||||| 0 ! |||||

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*