Milli Parklarda Yapılaşmaya Danıştay’dan Durdurma

‘Kamu yararı’ görülmesi halinde Milli Park’lara her türlü yapının yapılmasına izin veren kanun değişikliği Danıştay tarafından iptal edildi.

Danıştay, Milli Parklar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin, uzun devreli gelişme planı şartını, “kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk arz eden” tesisler için geçersiz kılan hükmünün yürütmesini durdurdu.

Kararda, kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk bulunan yapı ve tesislerin neler olduğunun, ilgili yasanın amacı, izne ilişkin maddeleri ve bütünlüğüne uygun şekilde yönetmelikle sayım yoluyla gösterilmesi gerektiği yer aldı. Yönetmelikte uzun devreli gelişme planı şartı aranmayan iki tür tesis sayıldığına dikkatin çekildiği kararda, “Bunlardan biri içme suyu temini açısından yapımı aciliyet gösteren, diğeri kamu yararı açısından vazgeçilmez ve zorunluluk arz eden tesislerdir” denildi. Danıştay kararı şöyle:

“Yasanın, kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk bulunması hükmünün ‘uygulaması’ olarak, içme suyu temini açısından yapımı aciliyet gösteren tesislerin uzun devreli gelişme planı değişikliğine gidilmeden yapılmasına olanak sağlayan yönetmelik değişikliğinde hukuka aykırılık bulunmamakla birlikte üstün kamu yararı hallerine isabet edecek tesisleri sayım suretiyle göstermeyen dava konusu yönetmelik değişikliğinin, ‘ve kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin zorunluluk arz eden’ kısmında ise hukuka uyarlık görülmemiştir.”

TMMOB Orman Mühendisleri Odası’ndan yapılan açıklamada, yönetmelik değişikliğiyle milli parklarda plansız yapılaşmanın önünün açıldığı bildirilerek, Danıştay’ın kararıyla rant amaçlı plan dışı tesislerin yapılmasına “dur” denildiği bildirildi.

Kaynak; T24

||||| 0 ! |||||

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*