Mimar Jennifer Broutin Farah ve Kamal Farah SALT Beyoğlu’nda

Jennifer Broutin Farah ve Kamal Farah, 18 Temmuz’da SALT Beyoğlu’nda, kentleri uyarlanabilen teknolojiler olarak düzenleme stratejilerini tartışacaklar.

Bak kim var? Jennifer Broutin Farah ve Kamal Farah

18 Temmuz, 19.00

SALT Beyoğlu, Açık Sinema

Mimar Jennifer Broutin Farah ve Kamal Farah, Açık Sinema’da güncel araştırmalarını sunacak ve kentleri uyarlanabilen teknolojiler olarak düzenleme stratejilerini tartışacaklar.

Jennifer Broutin Farah

Jennifer Broutin Farah, University of Miami’de mimarlık alanında lisans, Columbia University’de gelişmiş mimari tasarımı alanında yüksek lisans eğitimi aldı. Hâlen, MIT Media Lab’in “Changing Places” grubunda doktora eğitimine devam ediyor. Farah’ın uzmanlık alanları, uyarlanabilir altyapı, enerji inovasyonu, gıda sistemleri ve yapılı çevrelerde insan odaklı tasarım. Pek çok ödülü bulunan Farah, Metropolitan Museum of Art ve Arquitectonica Intl. ile çalıştı, Columbia University ve Pratt Institute’da ders verdi. Discovery Science ve GOOD Magazine ile (misafir sanatçı programına katıldığı) Eyebeam Art & Technology Center’ın belgesel filmlerinde yer alan Farah’ın, Wired Magazine ve Financial Times’ta yazıları yayımlandı.

Kamal Farah

Kamal Farah, University of Miami’de mimarlık alanında lisans ve hâlen görev yaptığı Columbia University’de kentsel tasarım alanında yüksek lisans eğitimi aldı. MIT Media Lab’in “Changing Places” grubunda araştırma asistanlığı yapan Farah, yeni teknolojiler ve sanal ağların fiziksel mekâna etkilerini inceleyerek gelecek için kentsel sistemler geliştiriyor. IBM ve Ford Motor Company gibi kuruluşlara danışmanlık yapmış olan Farah, ayrıca, SOM ile Ateliers Jean Nouvel’de çokuluslu müşteriler için tasarım, strateji ve yönetim konularını içeren projeler yürüttü.

Konuşma dili İngilizce’dir.

||||| 0 ! |||||

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*