“Onlar’ın diliyle BEN” Sergisi 7 Kasım 2014 Tarihinde Beyoğlu G-art’ta…

Doğu ile Batı; Belçika ve Türkiye, dokuz sanatçı, farklı coğrafya-kültür-üslup ve yalnızca kağıt. “Onlar’ın diliyle BEN” sergisi 7 Kasım 2014 tarihinde Beyoğlu G-art’ta…

İki ülkeden başarılı dokuz sanatçı; Yasemin Şenel, Yavuz Tanyeli, Arzu Başaran,Rafet Arslan, Ahmet Sarı, Anya-Belyat Giunta, Annabelle Guetatra, Maja Ruznic, Marie Boralevi, çarpıcı desenleri ve kağıt işleri ile 7 Kasım 2014 tarihinde Beyoğlu Galeri G-art’ta izleyicilerle buluşacak.

Tarihler boyu ilk insandan günümüze insandaki yaratıcılık ve bunun sonucu gelişen sanat, insanı ve toplumsal ilişkileri anlamamıza yardım etmektedir. Düşle gerçek arasında kurulan bir köprü olarak sanatsal etkinlik, akıl ile akıl dışı, düşlem ile gerçek, imgeler ile nesneler arasında bir bağ kurma eylemidir. Kısaca sanat, insanın kendisini tanımasının, dönüştürmesinin ve yaratmasının bir dışavurumu ya da bir serüvenidir diyebiliriz. Bu serüven sonunda insanın, başkaları aracılığıyla kendini tanıdığını, varlığını kanıtladığını, kendini aşma çabası içinde kendi bilincine vardığını gözleriz. Özellikle sanata konu olan şekiller, anlaşılması ve yorumlanması bakımından insanın içinde bulunduğu kültür dairesi ve hayat üslûbuna göre her dakika değişken yeni yeni içerikler kazanır.

Neolitik Çağ’dan günümüze hayvan imgeleri, iki boyutlu düzlem üzerinde üç boyutlu betimlemeler olarak yer almış olsa da, geleneksel sanatın modernizmle temellerinden yıkılmasının ardından, güncel sanat pratiğiyle birlikte hem kavramsal hem de formsal olarak farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Kavramsal anlamda ölüm meselesi önemini sürdürse de, şiddet olgusu bağlamında, insanın içindeki hayvana dair güdülerle yüzleşmesi, güncel sanatın geleneksele kıyasla yeni formları üzerinden gerçekliğe yakın bir formatta aktarılmaktadır.

Farklı kültürlere sahip 9 sanatçının kendine özgü anlatım tarzılarıyla dışavuruşta bilinçaltının simgesel motiflerinden insan-hayvan ve insan olmayan hayvan imgeleri kullanarak oluşturdukları plastik dil ile kendi gerçeklerini görselleştirdikleri kurgu izleyicileri iletişim açısından daha güçlü duygulanımlara ulaştıracaktır.

“Onlar’ın diliyle BEN” sergisi 7 Kasım -26 Aralık 2014 arasında Pazar ve Pazartesi dışında her gün 11:00-19:00 saatleri arasında gezilebilir.

Adres: Tomtom Mah. Kumbaracı Yokuşu,
No:37/A Beyoğlu, İstanbul 02122436622

||||| 0 ! |||||

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*