Oppenheim Mimarlıktan Filipinler’de Sertifikalı İlk “Yeşil” Proje

Filipinler’de Sertifikalı İlk”Yeşil” Proje, Oppenheim Architecture + Design

İleri gelen uluslararası”yeşil” mimarlardan Chad Oppenheim (Oppenheim Architecture + Design) Filipinler’in en büyük geliştirici firması The Net Group tarafından, Taguig City, Filipinler’deülkenin ilk sertifikalı yeşil binasını tasarlamaküzere seçildi.

BERDE (Filipinler’in Yeni Yeşil Standardı) Derecelendirme Sisteminde Yapılan İlk Tasarım

Amerika’daki LEED sistemi ile karşılaştırıldığında, BERDE Filipinler’in kendiçevrelerinin ekolojik ihtiyaçlarına cevap verdiği görülür. Benzer bir şekilde, New Metropolis projesi de, uluslararası alanda kabul edilmiş yeşil bina uygulamalarının, yerel koşul veçevreye uyum sağlayan ulusal standartlara dönüştürülmesine liderlik etmektedir.

Net Group’un Başkan Vekili Raymon Rufino, bunu”Diğerülkelerin derecelendirme sistemleri bizim tropik iklimimize, yasalarımıza, en iyi uygulama yöntemlerimize ve gerçeklere uymadığından, yerel sektörde kendi yeşil bina derecelendirme sistemimize yönelik bir ihtiyaç doğdu,” diyerek ifade ediyor.

Ülkenin en büyük iş bölgesinde bulunan Net Metropolis, geliştiricilerinin gelecek nesil ikonik veçevreye duyarlı binalarının bir göstergesi olarak düşünülüyor.

Net Metropolis kompleksinin 3 ofis kulesi bulunmakta. Zeminüstü 6 katlı otopark ve yalnızca sosyal alanlar olarak değil, aynı zamandaçevre düzenlemesi yapılmış odak noktaları olarak da işlev gören 2 sosyal aktivite parkınınüstüne oturmuş kuleler, 24 ile 40 kat arasında değişmektedir. Güneş ışığı ve dışardan görünüm koşulları incelendikten sonra, kuleler birbirinin eksenini döndürecek şekilde yön verilmiştir. Her bir sonraki yapı havayı dinamik ve değişken biçimde basamaklı yöne estirmektedir. Her kule, ani oluşabilecek güneş ısısını en aza indirgemek ve aynı anda hem manzarayı bozmamak hem de doğal ışığı optimize etmek için son teknoloji diyagonal alüminyum güneş ekranlar ile kaplanmıştır. Bu ekranlar, yukardaki cenneti işaret eden kulelere o istekli biçimlerini verençıkıntıları oluşturuyor.

Net Metropolis, Dünya Yeşil Bina Konseyi’nin (WGBC) Filipinler için uyguladığı tek pilot proje olmaözelliğini taşıyor. WGBC, ekolojik ve sosyal olarak sorumlu, güvenli ve sağlıklı tasarım, inşa ve yönetim metotlarını teşvik eden bir kuruluş. Daha iyi açıklarsak, uluslararası alanda kabul edilmiş yeşil bina uygulamalarını, yerel koşul veçevreye uyum sağlayacak ulusal standartlara dönüştürüyor.

Geliştiricileri ve yatırımcılarından, mimarlarına, mühendislerine, danışmanlarına, proje yöneticilerine ve ustalarına kadar sektörün enünlü profesyonellerinin elindençıkmış olan Net Metropolis, amacına ulaşmakla kalmadı,üstelik ortaya gerçek bir cevherçıkardı.

NET LIMA İLE FİLİPİNLER’DEKİ YEŞİL İLKLER

– Güneşlik veçift camlı, düşük yayımlı Tam Cam Giydirme Cepheden oluşan Bina Giydirme: Maliyetlerin azalması ve A/C ile bağlantılı enerji kullanımı.

– Güç kesintilerinde kullanılacak jeneratörler için, sızdırma denetimli cam elyaftan yakıt tankları: Endüstri standardı kurşun tanklarla karşılaştırıldığında, bu tanklar sızdırma ve kirletme risklerini düşürüyor. Bunun yanında iki kat daha uzun süre dayanıyorlar ve kolayca tamir edilebiliyorlar.

– A/C’den gelen Yoğuşum Suyunun Toplanması: Yoğuşum suyu, israf edilmek yerine, ayrı bir tankta toplanıyor veçevre düzenlemesi, temizlik gibi binanın diğer ihtiyaçlarında kullanılıyor.

– Soğuk Hava Dönüşümü: Kullanılmış soğuk havanın bir bölümü, daha iyi bir ortam sağlamak için borularla lobininönündeki kemerli alana aktarılıyor.

– Proje Ekibinin tümünün PHILGBCüyesi olması şartı bulunuyor.

The Net Metropolis, 5th Ave.
Kapsam: 1.550.000 SF karma kullanımlı, 12 dekarlık ofis ve satış odaklı bina kompleksi
Master Planlama/ Mimarlık.
Tarih: 1’inci bina Net Lima’nın tahmini tamamlanış tarihi, 2011.
Bina kompleksinin tahmini tamamlanış tarihi, 2014.
Yer: Bonifacio Global City, Taguig, Filipinler
Yapım: Luxigon

Fotoğraflar, Oppenheim Architecture + Design

||||| 0 ! |||||

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*