Risk Altındaki Mimari Mirasımız

Kültürel Mirası Koruma Derneği ve Anadolu Kültür tarafından yürütülen, risk altındaki kültürel varlıkların inceleme, belgeleme, araştırma ve değerlendirme çalışmalarının ürünü olan yayın dizisinin ilk altı kitabı çıktı.

Kültürel Mirası Koruma Derneği, projelerini ve hazırlamış oldukları diziyi anlatıyor:

Anadolu pek çok farklı uygarlığın ekonomik, sosyal, dinsel, sanatsal üretimi ile taçlanmış eşsiz bir kültürel zenginliğe sahiptir. Yüzyıllar boyunca oluşan bu birikimi, Anadolu toplumlarının etnolojik, coğrafi, ekonomik ve siyasi ilişkileriyle geçmişini anlamamızı sağlayan en önemli ürün, korunması gereken kültür varlıklarımızdır.

Yıllarca ihmal edilmiş, sahipsiz, her türlü tahribata açık ve artık kaybolmaya yüz tutmuş durumdaki Anadolu toplumlarının mimari mirasının belgelenmesi, pek çok yönden araştırılması, anlaşılması ve bir bütünlük halinde geleceğe taşınabilmesi için hazırladığımız bu yayınlarla, incelenen yapıların bilinirliğine ve paylaşımına katkı sağlayacağımızı umuyoruz.

Her biri koruma alanında uzman katılımcıların yerinde inceleme, belgeleme, araştırma ve değerlendirmeleri doğrultusunda yayına hazırlanan bu kitaplarda incelenen yapıların mimari üslupları, plan özellikleri, yapım teknikleri, yapısal ve malzeme sorunları, konumları ve mevcut fiziki durumlarına göre analizleri yapılmıştır. Değerlendirme raporlarında incelenen yapıların tarihsel/mimari önemi ve mevcut fiziki durumu/problemi karşılaştırılarak sınıflandırılmış, hazırlanan matrislerle, önemli ancak risk altındaki yapılar belirlenmiş, korunmaları ile ilgili öneriler geliştirilmiştir.

Kitap serisinin ana hedefi, risk altındaki kültürel mirasımızın korunması için acil müdahale gerekliliğini tekrar hatırlatmak, bununla ilgili yöntem geliştirmek için tartışma başlatmak, inceleme, araştırma ve değerlendirme içeriği ile koruma ile ilgili kurum ve kuruluşlara sağlıklı ve bütüncül bilgi aktarmaktır. Bu yayınların bilimsel/akademik çevrelerin yanı sıra koruma ile ilgili kurumların koruma stratejileri, koruma projeleri ve uygulamaları için yararlı olacağını umuyoruz.

||||| 0 ! |||||

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*