SALT Araştırma Fonları’nın 2014 başvuruları başladı

SALT, 2013’te olduğu gibi, bu yıl da altı araştırma projesine toplam 60.000 TL’lik fon desteği verecek. Ön başvuru için son tarih 28 Şubat.

SALT Araştırma Fonları, deneysel düşünce, araştırma, toplumsal değişim ve dönüşümleri eleştirel ve çok yönlü bakış açılarıyla değerlendirmeyi önemseyen SALT tarafından oluşturulmuştur. Fonlar, mimarlık ve tasarım, sosyal ve ekonomik tarih ile güncel sanat alanlarındaki özgün belge edinimi ve araştırmayı hedefleyen projeleri destekler. Ayrıca, SALT Araştırma bünyesindeki arşivlerin değerlendirilmesine katkıda bulunur.

2014’te altı araştırma projesine 10.000 TL değerinde, toplam 60.000 TL’lik fon verilecektir. Fonlardan ikisi Türkiye’de mimarlık ve tasarım, ikisi sosyal ve ekonomik tarih, ikisi Türkiye’de sanat konulu araştırmalara yöneliktir.

Başvurular iki aşamalıdır. 28 Şubat’a kadar yapılabilecek ön başvurular sonucunda araştırma konu, dönem ve alanının uygunluğu belirlenecektir. Araştırma projesinin ön kabulü durumunda, son başvuru tarihi 21 Mart’tır. Sonuçlar 21 Nisan’da duyurulacaktır.

Seçici kurul, Doç. Dr. Cengiz Kırlı (Boğaziçi Üniversitesi), Meriç Öner (SALT Araştırma ve Programlar), Prof. Dr. Zeynep Sayın (Mardin Artuklu Üniversitesi), Lorans Tanatar Baruh (SALT Araştırma ve Programlar) ve Prof. Dr. Bülent Tanju’dan (Mardin Artuklu Üniversitesi) oluşmaktadır.

Türkiye’de mimarlık ve tasarım araştırmaları
1950’ler sonrasında basılı kaynakların dışında kalan konulara ilişkin araştırmalara ve/veya mevcut kaynaklara özgün yaklaşımlar sunan yeni çalışmalara açıktır. Tasarım nesnelerinden yapılı çevrede geniş coğrafyalara kadar her türlü ölçek araştırma konusu olarak seçilebilir.

Sosyal ve ekonomik tarih araştırmaları
Osmanlı İmparatorluğu’nun 19. yüzyılı ve 20. yüzyıl Türkiye’sinin sosyal ve ekonomik tarihine ilişkin özgün araştırmalar ile SALT Araştırma bünyesindeki belgelerin kullanımıyla hazırlanan çalışmalara açıktır.

Türkiye’de sanat araştırmaları
1960’lardan bugüne bölgesel ve enternasyonal çerçeve ve ilişkiler içerisinde yerel sanat tarihleri yazımları; basılı veya bilinir kaynakların ötesinde özgün materyellerin araştırmasına açıktır.
Ön başvuru için: http://bit.ly/L5A7uQ
SALT Araştırma Fonları 2014

Proje ölçütleri

SALT Araştırma Fonları kâr amacı gütmeyen projelere verilir.
Fonlar SALT’ın desteğiyle gerçekleştirilecek belirli bir araştırmaya yönelik olup sadece belirtilen misyon dâhilinde kullanılabilir.
Başvuru konusunun SALT Araştırma ile ilişkilendirilmesi tercih edilir. Kurumun bünyesinde var olan veya süreçlendirilen arşiv ve araştırmalara yönelik başvurulara öncelik verilir.
Hangi nedenle olursa olsun ırk, dil, din, uyruk, kültür, yaş ve cinsiyete dayalı ayırımcılığı teşvik eden projeler hiçbir şekilde desteklenmez.

Nasıl başvurulur?

SALT Araştırma Fonları 12 aylık dönemlerde verilir.
Başvurular değerlendirme tarihinden en az dört hafta önce elektronik ortamda yapılmalıdır.
Başvurular iki aşamalıdır.

Ön başvurular 28 Şubat Cuma saat 18.00’e kadar http://bit.ly/L5A7uQ adresi üzerinden yapılabilir. Ön başvuruda, başvuruyu yapan kişinin adı, soyadı ve e-posta adresi ile başvuruya konu olan araştırmanın başlığı ve en fazla 1600 karakterlik tanımı yer almalıdır. Konu, dönem ve alan açısından yapılacak değerlendirmeler 4 Mart Salı tamamlanacaktır.

Araştırma projesinin ön kabulü durumunda son başvurular, kabul yazısı eşliğinde gönderilecek link üzerinden 21 Mart Cuma saat 18.00’e kadar yapılabilir. Başvuru formu, aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde yalın ve net bir dille doldurulmalıdır.

Başvuruyu yapan kişinin adı, soyadı, telefon numarası ve e-posta adresi
Başvuruyu yapan kişinin en fazla 1250 karakterlik düz yazı biyografisi (Toplu başvurularda ekip ve/veya tüm katılımcıların adları belirtilebilir. Her bir araştırmacının özgeçmişi veya araştırma ekibini tanıtan kısa bir metin yer alabilir.)
Başvuruya konu alan araştırmanın başlığı ile araştırmanın içeriği ve yöntemine dair en fazla 4000 karakterlik bir tanım metni
Bir yıllık araştırma sonunda teslim edilmesi önerilen ürün hakkında bilgi
Başvuruya konu olan araştırmayla ilgili ek materyallerin albüm linki verilebilir. Albüm en fazla üç adet görsel içerebilir.

Tüm başvurulara elektronik ortamda cevap verilir.
Gerek görüldüğü takdirde karşılıklı görüşme gerçekleştirilir; ek malzeme talep edilebilir.
Araştırmacılar her dönem sadece bir başvuru yapabilir.
SALT çalışanlarının aile üyeleri ve akrabaları başvuramaz.

Hak kazananlar

SALT Araştırma Fonları’na hak kazanan araştırmacılardan ayrıca resmî belgeler talep edilecektir.
Araştırmacıların projeye ara verme veya bırakma kararı almaları durumunda fonun geri talebi söz konusudur.

Olanaklar

Fon almaya hak kazananlar SALT’ın teknik olanaklarından yararlanabilirler.
İstanbul dışında yaşayan araştırmacılar, toplam iki ay İstanbul’daki SALT rezidansında konaklayabilirler. Konaklama dönemleri, SALT rezidansının uygunluğuna bağlıdır.

Proje süreci ve yeniden başvurular

Araştırmacılar, proje sürecinde SALT Araştırma ile iletişimde olurlar. Projenin sekizinci ayında SALT Araştırma’ya bir sunum yapar ve 300 kelimeyi geçmeyen bir rapor yazarlar.

Araştırmacılar, projelerinin kapsamına göre sekiz aylık raporun ardından takip eden ikinci 12 aylık dönem için yeniden başvuru yapabilirler.
Araştırma dâhilinde çalışılan yeni arşivlerin korunması ve kamusallaştırılması söz konusu olduğunda SALT Araştırma’ya öncelik verilir.

Araştırma kullanıcıya aittir ancak araştırmanın yer aldığı ortamlarda SALT Araştırma Fonları desteğinin anılması beklenir.

Araştırmanın yayımlanması ya da bir diğer kamusal aktarımı söz konusu olduğunda teklif öncelikle SALT’a yapılır.

Araştırmacılar, projelerinin tamamlanmasından en az üç dönem sonra yeni bir konuyla başvuruda bulunabilirler.
Seçici Kurul

Bağımsız olarak görevlendirilmiş üç uzman ve iki SALT temsilcisinden oluşan Seçici Kurul, başvuruları profesyonel bilgi ve birikimleri dâhilinde değerlendirir; gerekli gördüğü durumlarda oturuma dışarıdan danışman davet edebilir.

Değerlendirmenin temel kriterleri, başvurunun niteliği ve SALT Araştırma’nın birikimleri ile yeni bilgi üretimine olası katkıya dayanır.
Başvuruların niteliğinin Seçici Kurul tarafından yeterli bulunmadığı durumlarda verilecek fon sayısının değiştirilmesi Seçici Kurul’un kararıdır.
Seçici Kurul üyelerinin görev süresi iki yıldır. Üyeler, başvuruları değerlendirmek üzere yılda bir kez toplanırlar. SALT Araştırma ve Programlar direktörü, seçim hakkı olmaksızın kurul oturumuna başkanlık eder. Raporlama, SALT tarafından yapılır.
Seçici Kurul üyeleri başvuru yapamazlar.
Seçici Kurul üyelerinin başvuruyu gerçekleştiren kişilerle iş ve/veya eğitsel ilişki içerisinde olmaları tercih edilmez.
Seçici Kurul üyelerinden birinin eğitsel, kurumsal ve ailevi ilişkide olduğu bir kişinin başvurusunun değerlendirildiği durumda, üye karar sürecinde toplantı mekânından ayrılır ve karar sürecine dâhil edilmez.
Seçici Kurul üyeleri

Doç. Dr. Cengiz Kırlı: 2003’ten bu yana Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde öğretim üyesidir. Tarih ve Toplum: Yeni Yaklaşımlar dergisinin yayın kurulunda yer almakta, New Perspectives on Turkey’in eş editörlüğünü yapmaktadır.

Meriç Öner: 2011’den bu yana SALT bünyesinde, 20. yüzyılın ikinci yarısı başta olmak üzere Türkiye’de yapılı çevre, mimarlık ve tasarım alanlarında programlar geliştirmekte ve SALT Araştırma ve Programlar yöneticisi olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Zeynep Sayın: Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Tarihi Bölümü’nde öğretim üyesidir. Hâlen, günümüz Türkiye güncel sanatının görsel bilinçaltı konulu son kitabı üzerine çalışmaktadır.

Lorans Tanatar Baruh: 2011’den bu yana SALT bünyesinde tarih ve sosyal bilimlerle ilgili programlar geliştirmekte, SALT Araştırma ve Programlar yöneticisi olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Bülent Tanju: Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde öğretim üyesidir. Çalışma alanlarını modern sanat ve mimarlık, 19. ve 20. yüzyıl Türkiye mimarlığı ve modern kültür sorunsalları oluşturmaktadır.

||||| 0 ! |||||

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*