SALT’tan yeni e-yayın; 1970-1980 Yılları Arasında Türkiye’de Kültürel ve Sanatsal Ortam

SALT, 1976-1980 yıllarında Türkiye’deki kültür üretimi ve politikalarını inceleyen “Duvar resminden korkuyorlar” projesi kapsamında, akademisyen Güler Bek Arat’ın doktora tezini kitaplaştırdı.

1970-1980 Yılları Arasında Türkiye’de Kültürel ve Sanatsal Ortam
Yayıma hazırlayan: Özümcan Çekiç
Tasarım: Project Projects
Uygulama: Gülsüm Kekeç
411 sayfa, Türkçe
ISBN: 978-9944-731-39-3

Güler Bek Arat’ın 2007 tarihli doktora tezi 1970-1980 Yılları Arasında Türkiye’de Kültürel ve Sanatsal Ortam, SALT tarafından e-yayın olarak hazırlandı. SALT’ın süregelen “Duvar resminden korkuyorlar” projesi çerçevesinde yayımlanan kitap Ocak 2014’te erişime açıldı.

SALT, 1976-1980 yıllarında Türkiye’deki kültür üretimi ve politikalarını inceleyen proje kapsamında, dönemin tanıklarıyla yapılan söyleşiler, tasniflenen kişisel arşivler ve dijital ortama aktarılan basılı yayınları bir dizi e-yayın olarak yeniden değerlendiriyor. Dizinin ilk kitabı olan Ocak 1976-Eylül 1980: Kültür-Sanat Sayfalarında Gündem Aralık 2013’te yayımlanmıştı.

İlk kitap, Görsel Sanatçılar Derneği’nin etkin olduğu 1976-1980 yıllarında, kültür-sanat sayfalarında öne çıkan tartışmaları bir araya getiriyor. Arat’ın doktora tezi ise, bu tartışmaların geri planındaki toplumsal, sosyo-ekonomik ve siyasi ortamı daha görünür kılıyor. Çalışma, 1970’lerde sıklıkla değişen iktidar partileri ekseninde biçimlenen kültür politikaları, siyasi kutuplaşmalar ve toplumsal düzlemde yaşanan köklü dönüşümlerin kültür-sanat ortamındaki tezahürlerinin izini sürüyor. Ayrıca, o yıllardaki sanat eğitimi, özel ve devlete bağlı kültür-sanat kurumları, etkinlikler, kültür-sanat dergileri, sanatsal yönelimler ile sanatçı örgütleri ve profiline dair kapsamlı bir dönem değerlendirmesi sunuyor.

Güler Bek Arat, doktora eğitimini 2007’de Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı’nda tamamladı. Hâlen, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

SALT’ın tüm e-yayınlarına http://saltonline.org/tr/books adresinden erişilebilir.

||||| 0 ! |||||

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*