Sanatı Anlamak: Uluslararası Gotik

Uluslararası Gotik olarak bilinen bu akım 1375-1425 yılları arasında Batı Avrupa’da revaçta olan Gotik sanatın şık bir türeviydi. Her ikisi de süsleme, motif ve renge verdikleri önemle tanımlanırlar. Uluslararası Gotik, türevi olduğu, daha yaygın olan Gotik üsluptan doğarak gelişti. Uyumlu bir perspektif kuramından yoksun olan Gotik sanatta figürler ve nesneler genellikle gerçek uzamda yer aldıkları izlenimini vermekten çok süsleme etkisi yaratacak biçimde yerleştirilirler. Boyut ve ölçekte çarpıtma Gotik sanatın bütün biçimlerinin ortak özelliğidir. En tipik özellik krallar, kraliçeler, İsa ya da Meryem gibi ana figürleri öteki daha önemsiz figürlere göre daha büyük betimleme eğilimidir.

Uluslararası Gotik, Rönesans’a paralel olarak gelişmiş ve Fra Angelico gibi erken dönem Rönesans sanatçılarını içinde barındırmıştır. Utangaç olarak nitelenmiş ve Rönesans sanatıyla karşılaştırıldığında haksız bir biçimde tutucu ve geri kafalı olarak tanımlanmıştır. Uluslararası Gotik üslup en iyi örneklerinde dekoratif tasarım, zengin renk ve şiirsel ayrıntıları çoğu kez bol yaldız kullanımıyla birleştirir. Konuları genellikle dinseldir ve cennetin görkemi, dünyasal ve tanrısal yargının karşılaşması üzerine odaklanma eğilimindedir. Din dışı temaları ise genellikle idealistçedir ya da avlanma, minyatür kitapları okuma gibi soylulara özgü etkinliklere yoğunlaşan basmakalıp konulardır.

Başlıca Yapıtlar

1 2. Richard Meryem ve İsa’ya Vaftizci Yahya ve Azizler Edward ve Edmund tarafından takdim ediliyor, y. 1395-9, İngiliz ya da Fransız Okulu.

2 Cennet Mahkemesinde Yüceltilen İsa, y. 1423-4, Fra Angelico.

3 İsa’nın Çarmıha Gerilişi, y. 1368-70, Jacopo Di Cione.

||||| 0 ! |||||

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*