Sergi; “Yumuşak Şehir”

KüratörlüğünüNihanÇetinkaya’nın yaptığı, 18 Mayıs-18 Haziran 2011 tarihleri arasında yerli ve yabancı birçok sanatçının katılımıyla gerçekleşen“Yumuşak Şehir” sergisi geçtiğimiz günlerde sona erdi. Sergi kapsamında; ALANistanbul-I, Manzara-Perspectives gibi sanat galerilerinin yanı sıra Galata’nınçeşitli açık ve kapalı mekânlarında birçok farklı performansa yer verildi.

Bu kapsamda, Galata’nınçeşitli yerlerindeki kamusal mekânlar, duvarlar, dükkânlar ve sanat alanları, ALANistanbul’un iç mekanları ile ilişkili olarak büyükçaplı bir sergiler bütününe dönüştürüldü.Çeşitli yerleştirmelerden, sokak sanatına, yağlıboya resimlerden, videolara kadarçağdaş sanatınçok geniş ifade araçları ile son dönemdeöneçıkan yerli ve yabancı genç sanatçılar; kentsel bir ağın içinde bulunduklarıçevre ile etkileşimleri ortayaçıkardı. Sergi kapsamında; Galip Dede Caddesi’nde yer alan ALANistanbul ana mekan olmaküzere, Manzara Perspectives’in sanata ayırmış olduğu Tatar Beyi sokak no:27’de bulunan iki dükkanı ve yine bu sokakta yer alan metruk bir cephe duvarda gece yansıyacak bir projeksiyon, Serdar-ı Ekrem sokakta bir vitrin, Lüleci Hendek Sokak’ın Tophane ucunda bir kahve gibi açık ve kapalı kamusal alanlar kullanıldı.

Dayatılmış ve dayatılmakta olan kentsel hız ve dönüşümün yaratmış olduğu travmaya atıfta bulunan ama aynı zamanda kişisel olanla girdikleri hesaplaşma sonucu gündelik hayatta geliştirilen direnci gösteren işlerle, sanatsal bakıştan taviz vermeden, daha geniş bir kesimin empati kurmasını sağlamayı amaçlayan“Yumuşak Şehir Sergisi”; kent sosyoloğu Jonathan Raban’ın“Yumuşak Kent” adlı eserinden esinlenilerek oluşturuldu.

Raban’ın:“Köylerden ve küçük kasabalardan farklı olarak, yoğurulabilir olmak, kentlerin doğasından gelir. Onları kendi hakkımızdaki fikirlerle yoğururuz. Biz onlara kendi kişisel biçimimizi dayattığımızda gösterdikleri dirençle, onlar da bu kez bizi biçimlendirirler. Bu anlamda, banaöyle geliyor ki, kentte yaşamak bir sanattır.” sözlerini izleyiciye her fırsatta vurgulayan sergi kapsamında ALANistanbul’un yer aldığı Galip Dede Caddesi’nde yürütülen büyükçaplı yenileme ve kazıçalışmaları da serginin eleştirel bir parçası olarak kullanıldı. Galeriden başlayarak işlerin olduğu yerlere kadar caddedeki plastik saksılar içerisinde yer yer laleler kullanılarak bir işaretleme sistemi yaratıldı ve izleyicinin işlerle buluşması sağlandı.

Sergiye Katılan Sanatçılar:

Alfredo Ramos Fernandez, Amandine Braci, Antonio Cosentino, Erdem Helvacıoglu, Erkin Gören, GümüşÖzdeş, Katarzyna Badach, Levent Kunt, Miriam Linschooten, Monika Bulanda, MerveÇanakçı, Neriman Polat, Nalan Yırtmaç, PınarÖgrenci, Sameer Farooq, Sevil Tunaboylu, Sohrab Kashani, ŞafakÇatalbaş, Timothée Huguet,

Yeşim Akdeniz Graf, Zeynep Beler

Sergide yer alan işler ve yerleri ile ilgili detaylı bilgiyeALANİSTANBUL veMANZARA-PERPECTIVElinklerinden ulaşabilirsiniz

||||| 0 ! |||||

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*