Sidwell Friends Okulu

LEED PLATİN, KieranTimberlake Mimarlık Ofisi, 2006

55 yıllık bir eğitim kuruluşu olan‘Sidwell Friends Okulu’,KieranTimberlake Mimarlık ile birlikte okulun yapısında değişimler gerçekleştirdiler. 2001 yılındaçalışmaya başlanıp 2006 yılında tamamlanan bu kapsamlı dönüşüm projesi, sadece yapıyı değiştirmekle kalmayıp eğitimde de farklı yaklaşımlara olanak sağladı. Müdür yardımcısı Mike Saxenian dönüşüm sürecini“Bir bina tasarlamaya başladık, yeşil bir binaya dönüştü. Yeşil bina da okulun kültürünü ve işleyişini değiştirdi.” olarak tarif ediyor.

Sidwell Friend Okulu, gerçekleştirilen sürdürülebilir uygulamalar sayesinde LEED Platin sertifikasını almaya hak kazanan ilk K-12 yapısı olmaözelliğine sahip. Proje ayrıca Amerika Mimarlar Enstitüsü tarafından onurödülüne ve Boston Mimarlar Topluluğu tarafından“Sürdürülebilir Tasarım”ödülüne layık görüldü.

Mimar Stephen Kieran, proje ile ilgili olarak müşteri ile estetik beklentilerde uzlaşmalarının süreçte en zorlu unsurlardan biri olduğunu belirtiyor. 6,736 m2‘lik bir alana yayılan Sidwell Friends Okulu’nun hazırlanmış vaziyet planında mevcut ve yeni yapılar geçirdikleri yeni aşamalarla görülebilir. Projede, mevcut ve eklenecek yapılar arasındaki bütünlük peyzaj tasarımının sağladığı imkanlarla gerçekleştirildi.Çevresel, sosyal ve etik değerleri gözönünde bulunduran tasarım uzun vadeli vizyonuyla okulun akademik hayata verdikleriönemi de vurgulamayı amaçlamakta.

Su Dolaşımı

Yeniden yapılandırılan ve eklemelerde bulunulan okul binasının kullanışsız ve küçük olan yapısı, dış ve iç mekanlarda gerçekleşen bir eğitim alanına dönüştürüldü. Kieran tasarımın başından beri amaçlarının ortaya yaşayan bir makineçıkarmak olduğunu belirtiyor. Yağmur suyu yeşilçatıda toplanarak oluklarla biyolojik gölete, yağmur bahçelerine ve su depolarına aktarılıyor. Buradan da gri su olarak bina içinde geri dönüştürülüyor. Okulun avlusunda oluşturulan sulak alan, binanın bütün atık suyunu geri dönüştürerek gri suya katkıda bulunuyor ve böylece%94 oranında su tasarufu sağlanıyor. Bu sayedeöğrenciler sudaki nitrojen ve fosfor değeriniölçüp karşılaştırarak sulak alanların suyu temizlemede nasıl bir rol aldıklarını görebiliyorlar.

Okulun yenilenmesi sürecinde, yerel jeoloji, doğa ve nehir havzalarla ilişkiler gözönünde bulundurularak gerçekleştirildi. Peyzaj tasarımında ise yeşermiş toprak alanlara“mikro ekosistem restorasyonu” yapılarak yaklaşık 80çeşit yerel bitki kampüs peyzajında uygulandı. Peyzaj mimarı José Alminana, proje kapsamında sağlanan biyoçeşitliliğin okul yapısının ve müfredatının yeni bir parçası haline geldiğini belirtiyor.Öğrenciler doğayla yakınlaşmalarını sağlayan aktivitelerde bulunmaları teşvik ediliyor. Yabani hayata dair gözlemlerde bulunanlar bahçelerinde durumları gün ve saatleriyle not tutarak ve fotoğraflayarak rapor ediyorlar.

Biyolojik Cephe Kaplaması

Okulun sedir ağacından yapılan dış cephesi biyolojik deri gibi hareket ederekçeşitliçevresel bileşenleri değişen faktörlere bağlı olarak engelliyor veya içeri alıyor. İç cephe yapısı yağmur suyunun içeri gimesini engellerken hava hareketinşn de devam etmesini sağlıyor. Dış cephe güneş hareketine göre gün ışığının kontrolünü destikliyor. Kuzey cephesinde herhangi bir engellemeye ihtiyaç duyulmadan uzun pencerelerle güneş ışığı içeri alınmaktadır. Güney cephesinde pencerelerinüzerlerine yerleştirilen yatay ekranlarla etkili bir kullanım sağlandı. Doğu ve batı cephelerinde ise yatay olarak kullanılan güneşpanelleri parlamayı engellemek için kullanıldı.

Yüksek kaliteli kızıl ardıçtan yapılan gölgelikler inşaat sürecini hızlandırmak için farklı bir yerdeüretilip sonradan şantiyeye taşınıp monte edildi. Mevcut binanın iç mekan tadilatı esnasında geri dönüştürülebilecek malzemeler için alandaüç adet atıkçöp kutusu bulunduruldu. İnşaat sürecinde de korunulançöp kutuları atıkları azaltmak için kullanıldı.

Enerji kaynaklarını kontrol etmeyi kolaylaştırmak veöğrencilerde enerji sarfiyatıyla ilgili bilinçlenme sağlamak amacıyla bütün kampüse hizmet veren merkezi bir enerji kaynağı bulunmakta. Yapının enerji harcamasının%5’i fotovoltaik panellerden sağlandı. Enerji kullanımı gerektirmeyen pasif havalandırma sistemi için ise güneş bacaları kullanıldı. Camdan yapılan veçatıya yerleştirilen güneş bacaları, güneş ışınlarıyla içindeki havayı ısıtır. Kuzey cephesine bakan pencerelerden içeri giren soğuk hava ile oluşan hava akımı soğuk havanın binanın içine dağılarak yapının serinlemesini sağlamakta. Ayrıca bacalara ulaşımın sağlanmasıyla ve bina içine yerleştirilen rüzgarçanları sayesindeöğrenciler hava hareketini gözlemleyebilmekteler. Yeşillendirilmişçatı da dış mekan sınıfı olarak tasarlanaraköğrencilerin bahçeyle uğraşmaları teşvik ediliyor. Buçatı sistemiyle“ısı adası” etkiside azaltıldı.

Öğretmenler, okula entegre edilmiş eğitim müfredatı sayesindeöğrencilerin malzeme ve sistemlerle ilgili eğitimlerini şekillendiriyorlar. Yapı içinde kullanılan mantar yer döşemeleri ve bambu uygulamalarından ışığın kullanılmasının etkisine kadaröğrencilere uygulamalı olarak eğitebiliyorlar. Okulda bulunan gösterge panosu, yapının kaynak kullanımını göstererek her bireyin karbon ayakizi azaltımındaki katkısı hakkında bilinçlenme sağlıyor.Öğrencilerle gerçekleştirilençevre konulu okuma, yazma ve düşünme aktiviteleri sayesinde sosyal bilinç oluşturulmakta ve yapı sistemleri ile dış dünya ile bağlantı kurmaları sağlanıyor.

Mimar: KieranTimberlake

Proje Takımı: Stephen Kieran, James Timberlake, Amy Floresta, Christopher MacNeal, Dana Reed, Richard Hodge, Gabe Biller, Casey Boss, Marceli Botticelli, Brian Carney, Jonathan Ferrari, Jeff Goldstein, Steven Johns, Isaiah King, Snezana Litvinovic, Sam Robinson, Tricia Stuth, Seth Trance, Paul Worrell

Müşteri Temsilcisi: JFW Project Management

Strüktür Mühendisi: CVM Engineers

MEP Mühendisi: Bruce Brooks& Associates

Peyzaj Mimarı: Andropogon Associates, Ltd.

Sulak Alan (Wetland) Danışmanı: Natural Systems International

Sürdürülebilir Tasarım Danışmanı: GreenShape LLC, Integrative Design Collaborative

Arazi Mühendisi: A. Morton Thomas and Associates

İnşaat Mühendisi: VIKA, Inc.

Jeoteknisyen: ECS Mid-Atlantic, LLC

Aydınlatma Danışmanı: Sean O’Connor Associates Lighting Consultants, LLC, Benya Lighting Desing

Akustik: Shen Milsom Wilke

Müteahhit: Hitt Contracting, Inc.

Bu makaleEko-yapı dergisi“Sürdürülebilir Eğitim Yapıları” dosyası içeriği olup, Eko yapı dergisi işbirliğiyle yayınlanmıştır.

||||| 0 ! |||||

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*