Sıvı Bir Hal Üzerine Araştırma / BERKUTAY GÜNEL

5 Haziran – 28 Haziran 2014

NON, ilk NON Sunum’u gerçekleştirmekten gurur duyar. NON Sunum, her yaz bir mezuniyet projesini tartışmaya açarak ilerleyecek yeni bir sunum formatı.

Berkutay Günel’in son iki yıldır üzerinde çalıştığı sunumu Sıvı Bir Hal Üzerine Araştırma, üç hafta boyunca NON’da görülebilecek ve NON’un balkonundaki spontane kapalı/açık sohbetler ile beslenecek.

“Yazı Üzerine, Görsel Yazılı Görsel” yazılı ve görsel dil arasındaki salınıma odaklanıyor. Google’un Görsel Arama işlevini kullanarak 3 ayrı dilde derlenen proje, yeni bir görsel kütüphanenin alanını keşfetmeyi amaçlıyor. Sözlü dilin ortaya çıkışından bu yana dil – sözlü ve yazılı halleriyle – iletişimde baskın rolü elinde bulundurdu, görsel dil ise siyasi, entellektüel ve sanatsal elitlerin fikirlerini iletmek için kullandığı özel bir araç olarak kaldı. Ancak, dijital sistemlerin ve World Wide Web’in yükselişiyle birlikte görsel dil bilinçli ve bilinçaltı bir iletişim aracı olarak asal konumunu tekrar kazanmaya başladı. Özdenetim mekanizmaları, sınırlamalar ve içerik filtreleme teknikleriyle görsel dil, sözlü dil ile aynı biçimlenişi paylaşıyor. Tüm bu düzenlemelerin yanı sıra, kolektif ve kişisel tarihin etkisini farklı dillerde gerçekleştirilen Google Görsel Aramalarında açıkça takip etmek mümkün.

“Yazı Üzerine, Geçici Denge” yazı eyleminin kendisine odaklanıyor. Asemik yazı görsel ve sözlü dil arasında bir yerde durur. Burada biçim, bir dil türünü tanımlayan belirli kural dizilerinin yerini alır. Ne yazı ne de çizimdir. Arada bir yerde, bir çatallanma süreci içerisinde, yazı kendisini bu akış içerisinde yeniden yaratır. Karalama eylemi, havada asılı bir iz olarak kalır, soğuk fluoresan ışık ile aydınlatılan ince bir jelatin katmanının içinden geçen ışıkla dönüştürülür.

“Kaybolmak için” başlıklı işte pikselleşme aracın süreçteki rolünü gösteriyor. Piksellenmiş görüntü düşük çözünürlüklü ekranda bir manzarayı ve mikron ölçeğinde bir dokunun ayrıntısını andırıyor. Bu görüntü aynı zamanda ne görüyorsak o, temsili değil, fraktal bir denklemin sonucu. Kareler zihinsel bir görüntü oluşturuyor. Önerme karşımızda, doğaya tamamen karışıp kaybolabilmek için ileri düzeyde bir dijitizasyon önkoşuldur.

Bu yapıt matematiksel fraktalleri kullanarak geliştirdiği kamuflaj desenleri ilk olarak Ürdün Kralı II. Abdullah’ın dikkatini çeken paintball şampiyonu Guy Cramer’in hikayesinden hareketle üretildi. Cramer, 2000’li yıllardan başlayarak nörolojik ve çevresel faktörlere odaklanarak orduda kullanılmak üzere kamuflaj desenleri tasarladı. En başta en iyi kamuflaj desenini üretmeyi amaçlayarak başlayan girişim bugün dünyanın belirli yerlerinde farklı ordulara özel desenler tasarlayan Hyper-Stealth Biotechnology Corp.’un kurulmasıyla sonuçlandı.

“EXOVSESO” medyada gerçekliğin temsiline ve kontrollü ortamlarda anlatıların inşasına somut biçim kazandırıyor. Yapıt, bir dönüşüm stratejisi olarak, iki ana eksen boyunca unutkanlık halini taklit bir anıt biçiminde somutlaştırıyor. Gerçekliği saklamak amacıyla belirli, sözde gizli gerçekleri yaratan, ve bunların bizi aldatmasına izin veren de biziz. Cilasız bir metal iskeletin üstünde parlak bir mermer yüzey. İzleyici yapıta yaklaştığında, mermer yüzeyin bir parçasının kesilip, fluoresan bir ışık kaynağıyla aydınlatılarak kötü işçiliği sergileyecek şekilde çıkartıldığını görüyor. Bu kusurlu aydınlık hat, EXO’yu ESO’dan ayırıyor, ancak yine de bir zihinsellik diyagram olarak bu iki ön ek aynıymış izlenimi uyandırıyor.

“Mutlak Temasın Olanaksızlığı” başlıklı işte salınım, bir Briggs-Rauscher reaksiyonunun videosuyla görselleştiriliyor. Burada, sulu çözeltinin bileşenleri yeni bir madde oluşturmak üzere reaksiyona giriyor, ancak, yan ürünler katalizör etkisi gösterince ters bir reaksiyon oluşarak ilk bileşenleri tekrar oluşturuyor. Reaksiyon on salınımdan sonra durağanlaşıyor, ancak videoda izleyici salınıma sonsuz bir döngü olarak görüyor. Videoya birbirine bilekten tutunan iki elin imgesi eşlik ediyor. İmge, mutlak temasın, veya bir denge halinin imkansızlığını gösterecek şekilde, 3B ortamda üretilmiş iki parçaya bölünmüş. İmgeyi oluşturan eller aslında aynı elin asıl ve ters imgesinin tekrar üretilmiş hali.

||||| 0 ! |||||

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*