ST. LUKE İLKOKULU, Architype, İngiltere

Architype, 20 yıldan fazla bir süredir sürdürülebilir binalarüzerine,özellikle doğal ve sağlıklı malzemeler kullanımı konusunda uzmanlaşmış bir mimarlık ofisi. Sürdürülebilirliğe yaklaşımlarını,“temelöncelikleri doğru yapmak” olarak açıklanabilecek“Eko– Minimalizm” olarak tanımlıyorlar. Teknolojiyi sadece ihtiyaç duyulduğunda kullanarak enerji tüketiminin azaltılması ve iç mekân ısısının büyükölçüde form ve malzemeler tarafından dengelenmesi, stratejinin temel ilkelerini oluşturuyor.

Architype’ın İngiltere, Wolverhampton’da gerçekleştirdiği St. Luke, bu stratejiyle gerçekleştirilmiş bir okul yapısı. İngiltere’de Breeam Mükemmel Okul derecesini alan St. Luke projesi, 2010 senesinde başta RIBA olmaküzere pekçoködül aldı. İnşaat ve bina kontrol süreci ilişkisindeöneçıkan yapılara Burmingham Şehir Konseyi tarafından verilen‘Built Quality– Education’ ve yerel topluma kültürel, sosyal ya da ekonomik bir katkısı bulunan yüksek kalitede tasarımlara verilen‘Civic Trust Award’ aldığıödüllerden bazıları.

Projede ahşabın kapsamlı ve bütünleşik kullanımını, sürdürülebilirlik stratejisinin temel unsurunu oluşturuyor. FSC sertifikalı ahşap, taşıma sisteminde,‘glulam[1]’ taşıma strüktüründe, ahşap dış kaplamasında, sedirçatı kaplamasında, yüksek performanslı doğramalarda, mobilya ve iç kaplamalarda kullanılmış. Ahşapların kimyasal işleme veya kaplamaya ihtiyaç duyulmadan boyutlarına göre geliştirilmiş yangına dayanıklılıközellikleri bulunuyor. İçerilerine yerleştirilen geri dönüştürülmüş gazete kâğıdı sayesinde yapının izolasyonu yapılarak dış duvar için I profili 300mm, iç mekân yer kaplamalarında veçatıda I profili 400mm Steico ahşap paneller kullanılmış. İzolasyon yöntemi ısı kaybınıönlemekle beraber ısıtıcı ihtiyacını da azaltmış. Kuzeye bakançatı pencereleri, ısının ve ışığın içeri girmesini sağlayarak yapının güneşten en yüksek verimi alması sağlanmış. Projede, muşamba, kauçuk yer kaplaması, geri dönüştürülmüş halılar, geri dönüştürülmüş araba lastiklerinden yapılmış paspas ve organik ahşap bitiş aparatları ve benzeri sürdürülebilir malzemeler de kullanılmış. Böyleceçocuklar veçalışanlar için sağlıklı, zehirli olmayan, konforlu bir ortam oluşturulmuş.

Yapı, güneş kontrolünü gün boyunca maksimumaçıkartmak, parlamayı en aza indirmek için kuzey-güney doğrultusunda tasarlanmış.Çatı pencerelerinin açılabilirliği yapıda büyük oranda doğal havalandırma sağlanmış. Kuzeye bakan sınıflarla havalandırma bacası arasındakiçapraz havalandırma sayesinde bütün sınıfların da havalandırılmasına sağlamış oluyor. Düşük debili sifonlar ve tıkaçlı musluklarla su tüketimi azaltılırken, binanın ısınması, biokütle sistemi ve kombilerle sağlanmış. Yapının ısıtma ihtiyacının karşılanması için harcanan enerji 41.8 kWh/m² ve hesaplanan CO2 emisyonu 8.8 Kg/m² olarakölçülmüş. Bu bağlamda Bina Otomasyon Sistemi (BOS)üzerindeüzerinde yüzde 68’lik bir azalma saptanmış.

Architype’ın yöneticisi Jonathan Hines,çevreye zararı azaltılmış okulların aynı zamandaçocukların sağlığına da olumlu etkileri olacağını ve sınıfta performansların da artacağına inandıklarını belirtiyor. Tasarımda amaçlanan, sadece tasarım ve uygulama aşamalarında değil, işletmeye alındıktan sonra da sürdürülebilirliğin destekleniyor olması. Bunun sağlanması için aşağıdaki uygulamalar gerçekleştirilmiş;

BOS (Bina Otomasyon Sistemi)
Şantiye sorumlusunun eğitilmesi
Her odaya yerleştirilen rehber broşürler (çocuklar ve yetişkinler için binanın nasıl işlediğini, her odada enerji tüketiminin nasıl en aza indirildiği,çevrenin en iyi şekilde nasıl korunacağı gibi bilgilerin yer aldığı broşürler)
Okulun şebekesi içerisinde ana BOS’a bağlı bulunan Eco Driver yazılımı (Yazılım, her dakika enerji ve su tüketimini izliyor, geri bildirimde bulunuyor ve bu verileriöğrenci veöğretmenlerin kullandığı bilgisayarlara gönderiyor)
Çalışanlar veöğrenciler, atığı en aza indirmek için teşvik ediliyor. Projede kâğıt yazıcı kartuşları ve plastikler için geri dönüşüm donanımlarının yanı sıra kopmostlama donanımları da bulunuyor. Şantiye sorumlusu devamlı eğitilerek güncel uygulama ve bakım teknikleri de yapıda uygulanıyor.

Projede, titizlikle tasarlanmış, peyzaj ile yükseltilmiş ekin yatakları, meyve bahçeleri veçim alanlarıçevrenin biyoçeşitliliğini geliştirirken inşaat aşamasında ağaçlar, mümkün olduğunca korunmayaçalışılmış.

Architype’a ya göre; sürdürülebilirlik adına bu projedeki yenilik, binanın yenilenebilir enerji teknolojilerine bağlı olmaması (biokütle enerjisi hariç) fakat basit ve maliyeti düşükçözümlerle‘mükemmel’çevresel performansa ulaşmayı başarmış olması. Bu sayede 2.911 m2‘lik iç mekân büyüklüğüne sahip okul, toplam 6.05 milyon Euro maliyetiyle Breeam kriterlerine göre‘mükemmel’e ulaşmayı başarmış.

Proje Takımı
Müşteri: Wolverhampton City Council/St Luke’s primary school
Mimar: Architype – Jonathan Hines, Leah Dempsey, Howard Meadowcroft, Ade Scholefield, Emma Taylor, Jenny Kerrigan, Mark Barry, George Mikurcik
Proje Yöneticisi, Maliyet Danışmanı: Smith Thomas Consult
CDM Kordinatörü: Derek Evans
Eğitim Uzmanı: Effective Learning Environments
Strüktür Mühendisi: Price& Myers
BREEAM Kordinatörü: Price& Myers Sustainability
Servis Mühendisi: Ernest Griffiths
Peyzaj Mimarı: Coe Design
Müteahhit: Thomas Vale
Akustik Danışmanı: Acoustic Consultants Ltd
Uzman Müteahhit: New World Timber Frame

Bu makale Eko-yapı dergisi“Sürdürülebilir Eğitim Yapıları” dosyası içeriği olup, Eko yapı dergisi işbirliğiyle yayınlanmıştır.

||||| 0 ! |||||

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*