Turkcell Maltepe Plaza

İç mimari: mimaristudio
Konum: İstanbul, Türkiye
Fotoğraflar: Gürkan Akay

Turkcell Maltepe Plaza renovasyon projesi, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’ nin Bina Yönetimi Bölümü liderliğinde, tasarım, proje ve uygulama çalışmalarının mimaristudio firması tarafından yürütüldüğü toplam 4 aylık bir sürede hayata geçirilmiştir.

Proje, yüksek teknoloji alt yapısı bulunan ve çalışan bir binada gerçekleştirilmiştir. Ana amaç, binada hizmet veren, yüksek eğitim düzeyindeki çoğu genç çalışan grubunun, hem çalışma alanlarında, hem de mesai dışı alanlardaki rahatını ve ihtiyaçlarını karşılamak, onlara konforlu bir ortam yaratmak ve bu mekanlarla motivasyonlarını artırmaktır.

Çalışan bir bina olması nedeni mesai dışı zamanlarda uygulaması yürütülen proje, idari bina, güney blok ve kuzey blok olarak toplam 3 fazda 2.100 m2 alanda gerçekleştirilmiştir.

1. fazda fitness, soyunma ve duş alanlarının yanında idari bina içinde yer alan WC alanları, 2. ve 3. fazlarda da, binanın güney ve kuzey bloklarında, toplam 4 katta yer alan dinlenme alanları, içecek istasyonları, iç bahçe alanları, WC’ ler ve ana restoran alanları tasarlanmış ve uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Tasarımda çıkış noktası, bina içindeki çeşitli departman ve bu alanlarda çalışan farklı profildeki çalışanların kullanacağı her bağımsız birimin, kendi içinde farklı bir mimari yaklaşımla ele alınması olmuştur. Bu bağlamda, ana yapı malzemelerinde ortak bir dil geliştirilip, özellikle iç mimari malzeme ve ögelerde birbirinden ayrı bir tasarım çizgisi kurgulanmıştır. Bu yaklaşımla, Turkcell proje yönetiminin yönlendirmeleri ile bina kullanıcılarının görüşlerine de başvurulmuş, ele alınan her mekanda yeni ve birbirinden bağımsız iç mimari konseptler oluşturulmuştur.

Proje öncesinde kapalı odalar içinde yer alan içecek alanları ve holler, çalışma alanları ile bütünleştirilmiştir. Tüm içecek alanları, değişik renk ve malzeme seçimleri ile dinlenme alanlarının bir parçası olarak bir bütün halinde ele alınmıştır.

Toplamda 4 katta, 8 farklı dinlenme mekanı yaratılmıştır. Ayrıca bağımsız olarak binanın galeri holüne bakan 2 ayrı iç bahçe alanı da aynı yaklaşımla yeniden projelendirilmiştir. Binanın özellikle sabah ve öğle saatlerinde yoğun kullanıma sahip restoran alanı, yeni iç mimari kurgusu, farklı kullanımdaki mobilya grupları, aydınlatma tasarımı ve birbirine uyumlu farklı malzeme ve renk seçimleri ile sıcak bir ortam yaratmıştır. Ortak WC alanlarında da, malzeme ve renk seçimleri ile sade ancak fonksiyonel mekanlar tasarlanmıştır.

mimaristudio genel mimari yaklaşımında, bazı iç mimari ögeleri çok işlevli ve mekanın parçaları olarak tasarlamıştır. Örneğin, mekanlarda bulunan tüm oturma ve masa grupları gerek toplantı ve çalışma, gerekse dinlenme ve yemek ihtiyaçlarına yanıt verebilecek şekilde tasarlanmış ve ürün seçimleri yapılmıştır. Bu çerçevede, dinlenme ve iç bahçe alanları ile restoran mekanlarının yeni konsepti, hem çalışanların mesai saatleri içinde bu mekanlardan dinlenme dışında çalışma ve toplantı amacı ile yararlanmalarını sağlamakta, hem de ofis dışından gelen misafirlerin ağırlanmaları adına kullanılabilmektedir. Böylece tüm mekanlar bina içindeki farklı kullanım ihtiyaçlarına yanıt verebilmektedir.

Seçimleri yapılarak mekanlara kazandırılan hazır ürünler dışında projedeki tüm imalatlar, malzemeleri ve renk seçimleri ile birlikte bir bütün olarak mimaristudio tarafından bu projeye özel olarak tasarlanmış, imal ettirilmiş ve uygulaması yapılmıştır.

Ayrıca, işveren firmanın çevreci kimliği nedeni ile çevre dostu ve tasarruf sağlayıcı ürünler tercih edilmiştir.

Binada aydınlatma tasarımı ise ayrı bir proje olarak, mimaristudio liderliğinde Dark Aydınlatma firması ile yürütülmüştür. Her mekanın ihtiyacına ve mimari beklentilere göre ideal konfor şartlarında aydınlatma değerleri hesaplanmış ve armatür seçimleri yapılmıştır.

Tüm bu çalışmalar sonunda, gerek binaya kazandırdığı değer, gerekse çalışan ekiplerin memnuniyeti anlamında proje hedefine ulaşmış ve Turkcell grubu tarafından beğeni kazanmıştır.

||||| 0 ! |||||

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*